Qui som?

La nostra raó de ser

La Fundació Música Solidària (FMS) és una organització no lucrativa reconeguda com a fundació benèfica de tipus cultural.

Pretenem difondre la música compartint-ho amb totes aquelles entitats sense ànim de lucre que treballen pel benestar i la dignitat de les persones. Volem que els nostres concerts siguin veritables plataformes de visualització de realitats socials, que siguin una finestra més oberta a la societat.

Missió, valors i objectius

Missió

Fomentar la difusió de la música promovent els grans valors que enriqueixen i ennobleixen els éssers humans.

Valors

  • Transparència en els nostres processos interns i externs.
  • Excel·lència i compromís de realitzar la nostra activitat d’acord amb les més altes exigències artístiques, ètiques i amb òptims estàndards de conducta professional.
  • Solidaritat, col·laborant amb els diferents col·lectius que treballen pel benestar de les persones, pels seus drets i per la seva dignitat.


Objectius principals

  • Difondre la música i col·laborar amb entitats socials. El Concert Solidari com a eina eficaç de cooperació.
  • Crear i mantenir una orquestra per tal de contribuir a la vida musical i cultural del nostre entorn, amb la màxima exigència de qualitat i amb una finalitat eminentment social.
  • Fomentar la difusió de la música clàssica entre els joves, ajudar-los en el seu desenvolupament artístic i personal, i fer-la arribar a aquells llocs on habitualment no arriba, o a persones que difícilment poden accedir-hi.
  • Consolidar un projecte social que ens  permeti créixer compartint, tot mantenint els valors de transparència, solidaritat i excel·lència professional i artística.
  • Esdevenir una plataforma eficient per a empreses i organitzacions en els seus programes en Responsabilitat Social Corporativa.

Estatuts

Descarrega’t els nostres ESTATUTS aquí.

Òrgan de govern

La Fundació Música Solidària es regeix per un Patronat. Les seves funcions principals són vetllar pel compliment de la missió i les finalitats establertes en els estatuts de l’entitat, tot assegurant-ne la sostenibilitat. Fundació Música Solidària està reconeguda per la Generalitat de Catalunya com a fundació benèfica de tipus cultural, inscrita al registre de fundacións de Catalunya amb el número 2926.