Què fem?

Els nostres projectes

Bases genèriques de funcionament dels Concerts Solidaris

 • La Fundació Música Solidària actua la majoria de vegades com a promotora. Això implica que FMS assumeix les responsabilitats juridicofinanceres i totes les obligacions fiscals i comptables que es derivin de l’organització dels concerts.

 • En la celebració de concerts solidaris en col·laboració amb altres entitats i col·lectius socials, aquestes entitats assumiran principalment les tasques de difusió i informació al seu univers de contactes de la realització de l’esdeveniment, emetent notes de premsa i convocant el major nombre possible de persones a assistir al concert.

 • Una vegada descomptats de la venda d’entrades els costos derivats de l’organització del concert, si s’han obtingut saldos favorables, un percentatge d’aquests serà per a l’entitat col·laboradora. L’import restant serà per al fons de reserva de la FMS.

 • La Fundació, per a la realització dels seus projectes, podrà també sol·licitar subvencions de les administracions públiques, així com rebre altres aportacions de persones físiques o jurídiques.

El nucli de la nostra activitat

Gira entorn de com satisfer mitjançant les nostres propostes musicals el públic i la ciutadania en general,  les entitats, les empreses i les institucions col·laboradores. Per a això donarem prioritat als següents aspectes:

Aspectes artístics i culturals

 • Garantir i promoure l’excel·lència musical.
 • Programar en escenaris emblemàtics.
 • Promoure joves talents.
 • Afavorir la multiculturalitat, l’eclecticisme i la diversitat.
 • Oferir un concepte de “música oberta”.

 

Aspectes sociològics

 • Fomentar l’acte cultural com un pretext de trobada social.
 • Provocar la interacció d’elements transversals que puguin afegir valor als nostres concerts.
 • Apel·lar a la participació en actes de caràcter solidari i/o benèfic.
 • Descentralitzar l’activitat, arribant al major nombre possible de poblacions, comarques, regions i persones.

 

Aspectes solidaris

 • Col·laborar en el finançament i la projecció de totes aquelles entitats sense ànim de lucre que treballen pel benestar de les persones, per la seva dignitat i pels seus drets.
 • Difondre la música, el llenguatge més universal, com un vehicle per transmetre la pau i la solidaritat entre les persones.

 

Aspectes corporatius

 • La Fundació efectuarà accions conjuntes de responsabilitat social corporativa (RSC) amb empreses i organitzacions que vulguin promoure la solidaritat i el voluntariat corporatiu, alhora que vulguin visualitzar-se en un entorn de qualitat i excel·lència musical, en escenaris emblemàtics, i paral·lelament ser partícips en la col·laboració amb entitats benèfiques.

 

Activitats

 • L’organització de concerts i activitats musicals de tota mena, principalment a Catalunya.

 • La celebració de concerts solidaris com a eina de col·laboració amb altres entitats i col·lectius socials amb finalitats d’interès general.

 • La promoció d’artistes i d’actes musicals, i en general, tota acció de dinamització o pedagogia  musical en interès de la ciutadania i l’enriquiment de la cultura musical.

 • La promoció d’accions de responsabilitat social corporativa (RSC) per part d’empreses i organitzacions, promovent la solidaritat i el voluntariat corporatiu en aquestes entitats.

 

Els nostres col.laboradors

Fundació Esclerosi Múltiple
       Càritas Catalunya          
                
                                                                    
                                                        
                                            

 BBVA CX

 

 

         

 Obra Social Sant Joan de Déu

 

 Acció Psoriasis